Forskrift for brug af Akkreditering Danmarks logo samt henvisning til certificering

 

 

Vi henviser til Akkreditering Danmarks Bestemmelser pkt. 4.13:

 

"Ansøger har pligt til at efterleve og overholde de forskrifter for anvendelse af Akkreditering Danmark logo, der fremgår af dokumentet:

 

Link til forskrift: 

”Forskrift for anvendelse af Akkreditering Danmarks logo samt henvisning til certificering”