Certificeringsnævnet

 

Akkreditering Danmarks Certificeringsnævn består af 5 personer.
Medlemmer af Certificeringsnævnet besidder tilsammen kompetencer af både socialfaglig, bedømmelsesfaglig og kvalitetsfaglig karakter.

Et medlem udpeges som formand, og denne formand udtaler sig på Certificeringsnævnets vegne i eventuelle enkeltsager.

Se præsentation af Certificeringsnævnet

Certificeringsnævnet mødes et antal gange om året, og behandler de foreliggende sager.

Certificeringsnævnet beslutter suverænt, hvorvidt et tilbud certificeres.

Certificeringsnævnets beslutningsgrundlag vil som hovedregel udgøres af følgende dokumenter:

  • Sekretariatets indstilling til Certificeringsnævnet
  • Tilbuddets kvalitetsbeskrivelse
  • Auditorrapporten, eventuelle uoverensstemmelsesrapporter,
    kopi af programog eventuelle ændringer.
  • Tilbuddets evaluering af audit.

Certificeringsnævnet træffer afgørelse ud fra en samlet vurdering af beslutningsgrundlaget.

Sekretariatet meddeler tilbuddet Certificeringsnævnets beslutning skriftligt, samt hvilke eventuelle krav, der er stillet.